Initiatiefnemers gezocht voor Grasboom ‘Plus’ locaties

De initiatiefgroep die sinds 2018 nieuwe wooninitiatieven, voor volwassenen met autisme, ondersteunt, heeft het leeftijdscriterium voor woningzoekenden, ouder dan 35 jaar, losgelaten.

Zij richten zich nu op een bredere doelgroep voor mensen met ASS en een normale intelligentie. Ale leeftijden boven de 18 zijn welkom.

Om die reden is de naam van de initiatiefgroep, ‘Grasboom 35-plus’, veranderd in Grasboom plus

Gemeenten: liever ‘eigen inwoners’

Een belangrijke reden voor deze keuze is de vervroegde invoering van het woonplaatsbeginsel door gemeenten. Sommige gemeenten gaan meer sturen op ‘eigen inwoners’ die gebruik maken van Wmo-arrangementen, in plaats van de ‘landelijke toegang’ zoals die binnen de Wlz geldt.

Omdat het opzetten van wooninitiatieven daardoor meer regionaal-gericht moeten gaan plaatsvinden is de initiatiefgroep ‘Grasboom-Plus’ op zoek naar ‘kartrekkers’ die aan de slag willen gaan. Zij worden daarbij ondersteund door de werkgroep Grasboom ‘Plus’.

Digitale informatie avond op 29 april

Door stagnatie van passend woningaanbod is er nauwelijks sprake van uitstroom bij de Grasboom en wordt de wachttijd voor een woning langer. De gemiddelde leeftijd van wachtlijstkandidaten wordt hoger en voor mensen, ouder dan 35 jaar, is ‘instroom’ in een Grasboomproject niet meer mogelijk. Omdat de werkgroep zich richt op zowel volwassenen als jongvolwassenen organiseren zij een digitale informatie-avond op 29 april a.s. voor wachtlijstkandidaten en belangstellenden.

Alle deelnemers van de wachtlijst, ouders en naastbetrokkenen, ontvangen een uitnodiging voor online deelname aan de informatie avond.

Belangstellenden kunnen de uitnodiging hier ook downloaden