Onderzoek: Betekenis en waarde van het Pgb

Advies- en onderzoeksbureau Significant Public deed het afgelopen jaar een onderzoek naar de betekenis en waarde van het Pgb.

Eind 2020 kregen zij van Vws de opdracht om het onderzoek uit te voeren. In augustus werd het eindrapport gepresenteerd. Het rapport kijkt terug op 25 jaar pgb en zet de oorspronkelijke bedoeling van het pgb af tegen de huidige praktijk. Van daaruit biedt het zicht op centrale thema’s en beleidsopties voor de toekomst.

De oorspronkelijke bedoeling van het Pgb heeft alles te maken met wat voor de budgethouder werd en wordt beoogd. Met die bril keken de onderzoekers gedurende een half jaar naar 25 jaar pgb en de praktijk van het pgb op dit moment. Vervolgens stelden zij zich de vraag: wat is er nodig om in de richting van een toekomstbestendig Pgb te bewegen.

Met aanbevelingen en scenario’s geeft het rapport vorm aan deze richting met
daarin keuzemogelijkheden voor de toekomst. Een mooi vertrekpunt voor het vervolggesprek over het Pgb.

Download onderzoek betekenis en waarde Pgb 2021