Wonen

Grasboom Binnendoor ligt op een steenworp afstand van het centrum van Hilversum en je loopt in 10 minuten naar het centraal station. De stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie en de zorg heet Stichting Exploitatie Hilversum (STEH) en is opgericht door ouders. In maart 2012 opende de stichting, het 8 appartementen tellende, appartementengebouw aan Binnendoor.

Je sluit een huurovereenkomst met STEH. Op haar beurt huurt STEH de appartementen van Dudok Wonen. Voor de zorg die je wilt inkopen heb je een beschikking Beschermd Wonen (pakket 3 – 4) met Pgb (wmo) van de gemeente Hilversum nodig of een PGB WLZ van het Zorgkantoor. De zorgovereenkomst wordt contractueel vastgelegd met de stichting (STEH), die als formeel zorgaanbieder de begeleiding collectief inkoopt bij een geselecteerde zorgleverancier.

Het wooninitiatief beschikt over een gemeenschappelijke ruimte “het Knooppunt”, een aparte was/droog ruimte en bescheiden administratieve ruimte voor het begeleidingsteam. Voor al deze voorzieningen geldt, dat in de context van beperkt beschikbare budgetten, af te nemen zorg en instandhouding van de woonvorm, bewoners gemotiveerd open moeten staan voor de geboden begeleiding.

Wonen & zorg

Het huren van een appartement is gebonden aan een individuele zorgovereenkomst die met STEH wordt gesloten. In de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst is nadrukkelijk vastgelegd dat wonen in dit Grasboomproject alleen mogelijk is gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst.

Wanneer de zorgovereenkomst wordt beëindigd, bijvoorbeeld door uitstroming of onttrekking aan de professionele begeleiding, komt daarmee ook de huurovereenkomst te vervallen. Het gewenste niveau van begeleiding kan alleen worden gehandhaafd bij een voldoende aantal deelnemers en afname van zorg vanuit begeleidingsbudgetten. Het belang dat alle bewoners van de woonvoorziening zich daaraan binden is evident.

Ouderparticipatie

Een andere belangrijke voorwaarde voor het wonen bij Grasboom Binnendoor is dat je ouders en/of naaste betrokkenen meehelpen in het bestuur van het ouderinitiatief, om de continuïteit te waarborgen.

De woningen aan Binnendoor

De bewoners hebben geen partner waarmee zij een huishouden vormen en is er in die zin sprake van een ‘eenpersoonshuishouden’. De woningen variëren in oppervlakte tussen 40 m² – 51 m² en hebben een woonkamer met open keuken, doucheruimte, slaapkamer, apart toilet en een fietsenstalling tegenover het gebouw. Zes van de acht woningen hebben een balkon.

De Huur

De bewoner betaalt zelf de huur aan STEH. De meeste bewoners zijn voor hun inkomen aangewezen op een uitkering. Dat betekent, dat zij geen hoge huur kunnen betalen en uitsluitend kunnen huren in de sociale huursector. De huurprijzen liggen onder de huur-toeslaggrens. Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van de persoonlijke leefsituatie en hoogte van het inkomen in relatie met de huurprijs.

Het actuele maximumbedrag voor huurtoeslag is hier te vinden.

Mensen met een zware zorgindicatie hebben en houden toegang tot de sociale huursector ongeacht de hoogte van het inkomen. Dit geldt ook voor 18-jarigen.

De wooncorporatie doet een inkomenstoets in het kader van passend toewijzen.