Zorgindicatie

Voor het wonen aan Binnendoor, met de begeleiding die je denkt nodig te hebben, heb je een Wmo beschikking voor Beschermd Wonen met Pgb (pakket 3 / 4) nodig van de gemeente Hilversum.

Deze beschikking moet je aanvragen in de gemeente waar je nu woont. Na indicering neemt de gemeente Hilversum, als verantwoordelijk centrumgemeente, je beschikkingsaanvraag verder in behandeling.

Heel belangrijk is jouw persoonlijke motivatie en specifieke wens waarom je de passende zorg in een beschermd wonen project van De Grasboom (in Hilversum) zou willen ontvangen.

De benodigde zorg wordt vanuit het Pgb (persoonsgebonden budget) bekostigd.

Het is mogelijk dat je bent geïndiceerd voor de Wlz (Wet langdurige zorg) en niet onder de Wmo valt. In dat geval dient de financiering voor begeleiding ook in Pgb vorm plaats te vinden. Je kunt dat regelen met het zorgkantoor waar je bekend bent.

Beschermd Wonen

Tot op heden was beschermd wonen landelijk toegankelijk. Dit houdt in dat (potentiële) cliënten zich tot iedere gemeente konden wenden voor Beschermd Wonen, waarna de gemeente het PGB financierde. Echter, m.i.v. 01-01-2022 gaat het woonplaatsbeginsel gelden, dat betekent, dat de vrije keuze voor beschermd wonen in een andere gemeente , beperkt wordt.

De gemeente stelt als voorwaarde voor het verstrekken van een PGB ‘sociale binding’ met de gemeente. Je bent zelf woonachtig in die gemeente, of hebt er je familie wonen, of werk of studie bv. Kortom, er is een positief sociaal netwerk in je directe omgeving. Als er in je eigen gemeente geen vergelijkbaar passend aanbod gedaan kan worden, kan je eigen gemeente gedurende 1 of 2 jaar het Pgb financieren en kun je toch in Hilversum komen wonen. Na die beginperiode neemt Hilversum de financiering van het PGB weer over.

Na een interne intakeprocedure kun je aan Binnendoor komen wonen als je een beschikking Beschermd Wonen met Pgb van de gemeente Hilversum hebt of als je beschikt over een Pgb WLZ van het Zorgkantoor.